Baza Pielgrzymki

Przygotowanie pielgrzymki trwa cały rok. Pracuje nad tym tzw. baza pielgrzymki, czyli grupa księży i osób świeckich. Podejmują wiele zadań, które wymagają wcześniejszego załatwienia m.in. przygotowanie plakatu, znaczków identyfikacyjnych, kart pielgrzyma. Należy dokonać sprawdzenia trasy pielgrzymki, możliwości noclegów w poszczególnych miejscowościach. Zadaniem szczególnym jest zapewnienie wszechstronnej opieki: duchowej, medycznej, porządku na trasie pielgrzymki, wyżywienia czyli gorącego posiłku z kuchni pielgrzymkowej. Ubezpieczenia pielgrzymów i przygotowanie wielu innych spraw aby pielgrzymowanie mogło odbywać się sprawnie, bezpiecznie i owocnie.

 

Baza w czasie pielgrzymki to kierownictwo pielgrzymki, szef kwatermistrzostwa, kierownicy trasy, służba medyczna - lekarz, służba porządkowa, kuchnia wraz z obsługa w tym grupa kierowców. Wspólnotę pielgrzymkową tworzą zarówno idący, jak i pozostający z różnych względów w domach, ale łączący się duchowo z pielgrzymką, przyjaciele pielgrzymki i duchowi pielgrzymi. Więź ta wyraża się w szczególny sposób, we wzajemnej modlitwie. Niech to jubileuszowe pielgrzymowanie, będzie zaproszeniem do modlitwy w intencji tych, którzy dali podwaliny pod nasza samodzielna diecezjalna pielgrzymkę, czerpiąc wzór z pielgrzymki warszawskiej w której niegdyś pielgrzymowali i nabierali doświadczenia potrzebnego do utworzenia tej pielgrzymki. Dbajmy o dobre jej imię i pamiętajmy ze w różny sposób wielu tworzy jej historie. Jest to wspólne dzieło ewangelizacyjne, będące odbiciem naszego ziemskiego pielgrzymowania.