Śpiewnik

W niniejszym śpiewniku znajdują się utwory znalezione, napisane, bądź wymyślone przez Pielgrzymów gorzowskiej pielgrzymki. pod każdym utworem podajemy od kogo otrzymaliśmy dany tekst :)

ABBA, OJCZE

 1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie
  Z kajdan i z samych siebie.
  A Chrystus stając się bratem
  Nauczył nas wołać do Ciebie:
  Ref. Abba, Ojcze! Abba, Ojcze!
  Abba, Abba, Ojcze! Abba, Ojcze!
 2. Bo Kościół jak drzewo życia
  W wieczności zapuszcza korzenie,
  Przenika naszą codzienność
  I pokazuje nam Ciebie.
 3. Bóg hojnym dawcą jest życia,
  On wyswobodził nas z śmierci
  I przygarniając do siebie
  Uczynił swoimi dziećmi.
 4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
  Jesteśmy jedną rodziną.
  Tej prawdy nic już nie zaćmi
  I teraz jest jej godzina.

-------------

BARKA

 1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
  Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
  By łowić serca Słów Bożych prawdą.

Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

 1. Jestem ubogim człowiekiem,
  Moim skarbem są ręce gotowe
  Do pracy z Tobą i czyste serce.
 2. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
  Mego serca młodego zapałem
  Mych kropli potu i samotności.
 3. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca
  Na morzach dusz ludzkich
  Twej prawdy siecią i słowem życia.

----------

Pan jest Pasterzem moim

Pan jest Pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie. |2x
Na wody spokojne prowadzi mnie.

Dodał: Grzesiek

Twe światło jest na drodze mej
nic nie zgasi go.
Wiem nie zgubie się, bo we mnie jasność jest
Świecisz Ty w każdej ciemnośći
Światłem swym ogarniasz mnie!

Dodał: Maciej Drozd

Do Ciebie Panie woła dusza moja,
tęskni ciało me,
gdy nie ma Cię moje serce ogarnia lęk,
przyjdź dotknij mnie, rozraduj mnie,

Jezu pragnę blisko Ciebie być,
Jezu w Twych ramionach sie skryć,
słodycz Twą poznawac co dnia,
w Sercu Twym trwać

Dodała: Anka

Idzie nasza karawana
przez łąki,góry do Pana
Idzie nasza karawana
prowadzi ją sam Bóg

W cieniu Twoich rąk
ukryj proszę mnie
gdy boję się
gdy wokół mrok
bądź światłem,bądź nadziei dniem
wszystkim o czym śnię
głosem w sercu mym
jak ręka,która trzyma mnie
nad brzegiem nocy,brzegiem dni
bądź jak skrzydła dwa kiedy braknie sił.

ref. Chwyć mnie i nieś
niech niebo bliżej będzie
tak bardzo chcę
w ramionach skryć się twych

 1. Jesteś Bogiem mym i zawsze będę wielbił Cię
  Jesteś Bogiem mym i zawsze będę wielbił Cię
  Będę szukał Cię co rano
  Bedę uczył chodzić drogą Twą

Ref: Za krokiem krok mnie prowadź
za Tobą będę szedł każdego dnia,
szedł każdego dnia,
szedł każdego dnia,Panie mój
Alleluja,wielbimy Ciebie Jezu
śpiewamy Tobie hymn /*2
alleluja /*4

 1. Niech drogę do nieba otwiera nam Pan
  zwycięscą jest zawsze sam Bóg
  Niech siły nam doda cudowna tam moc
  zwycięscą jest zawsze sam Bóg

Ref: Śpiewajmy chwała Panu
chwała i honor i cześć
Śpiewajmy chwała Panu
chwała i honor i cześć

Dodała: Atenka

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

 1. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą,
  Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
 2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
  A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
 3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
  I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
 4. Jak było na początku, i zawsze i ninie,
  Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

 1. Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowo.
  Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
 2. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna Światłości,
  Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości.
 3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
  Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu.
 4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
  I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste.
 5. Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie,
  Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

P. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko.

W. I Wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków.

W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.

W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmar1ych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

Przybądź nam...

Hymn

 1. Zawitaj , Panno mądra, domie poświęcony,
  Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
 2. Od wszelkiej zarazy świata ochroniona,
  Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
 3. Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami,
  Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
 4. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
  Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.

W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.

P. Pani, wysłuchaj...

Przybądź nam...

Hymn

 1. Witaj, Arko Przymierza, Tronie Salomona,
  Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
 2. Tyś krzak Mojżeszów, Boskim ogniem gorejąca,
  Tyś różdżka Aronowa, śliczny Kwiat rodząca.
 3. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
  Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
 4. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
  Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej .
 5. Który Ciebie za Matkę obierając Sobie,
  Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

P. Ja mieszkam na wysokościach.

W. I tron mój w słupie obłoku.

P. Pani, wysłuchaj . . .

Przybądź nam...

Hymn

 1. Witaj, Świątynio Boga w Trójcy Jedynego
  Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskie o.
 2. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
  O Palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
 3. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
  Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.
 4. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
  Wszelkąś łaską, jedyna Panno, napełniona.

P. Jak lilia między cierniem.

W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.

P. Pani, wysłuchaj...

Przybądź nam...

Hymn

 1. Witaj, miasto ucieczki, Wieżo utwierdzona,
  Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
 2. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
  Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
 3. O mężna białogłowo, Judyt wojująca,
  Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
 4. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
  Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

P. Wszystka piękna jesteś, Przyjaciółko moja.

W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.

P. Pani, wysłuchaj...

Przybądź nam

Hymn

 1. Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
  Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
 2. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
  Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
 3. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
  W poczęciu Swym, jak złota zorza światłem sieje.
 4. Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
  Piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca

W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.

P. Pani, wysłuchaj...

 1. Niech nas Syn Twój, o Pani, do Siebie nawróci,
  A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
 2. Przybądź nam...

Hymn

 1. Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
  Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
 2. Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
  Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
 3. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
  O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących!
 4. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
  Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

P. Jak olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje.

W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

P. Pani, wysłuchaj...

Ofiarowanie Godzinek

 1. Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie,
  Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
 2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
  A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona

Tać to Różdżka, w której ani pierworodnej ,
Ani uczynkowej winy skaza nie postała.

P.W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.

W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się:

Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Maryi Panny godny Synowi Swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci Tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do Siebie dozwolił. Przez Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.

Dodał: Hódy

A Shreku wynalazł stronę:
http://msza.net/m/i/godzinki.html
na której jest do pobrania nagranie godzinek
Pochodzi ono z radia Niepokalanów.

reggae, o, o, o reggae...
oficjalni chuligani Jezusa

oficjalni chuligani Jezusa

oficjalni chuligani Jezusa...

Dodała: Agata;) (podobno najlepiej wychodzi w wykonaniu Maka)

Przyjaciela mam
Co pociesza mnie
Gdy o Jego ramię
Oprę się
W Nim nadzieję mam
Uleciał strach
On najbliżej jest
Zawsze troszczy się…

Dodał: Shreku

MARYJO WEŹ MNIE ZA RĘKĘ
http://www.wmu.pl/piesni/...a07_piesn04.htm

W moim sercu wyrósł krzyż,
Który życie daje mi,
On przyprowadził mnie do Ciebie
O Panie tylko Ty
Możesz odbudować mój dom

Maryjo weź mnie za rękę
Podprowadź pod Twego syna,
Przyciśnij mnie do drewna,
Niech spłynie Krew i mnie oczyści.


MIRIAM
http://www.wmu.pl/piesni/...a02_piesn08.htm

Pomódl się Miriam,
Aby Twój syn żył we mnie
Pomódl się, by Jezus we mnie żył
Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się

Miriam Tyś jest bramą do nieba
Moim niebem jest Twój Syn
Weź mnie, weź mnie do swego łona
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty

Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie
Gdybym umarł, odpocząłbym
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć
Pragnę umrzeć, aby żyć

WYKRZYKUJCIE NA CZEŚĆ PANA
http://www.wmu.pl/piesni/...a02_piesn09.htm

Wykrzykujcie na cześć Pana
Wwszystkie ziemie
Wśród okrzyków i radości
wysławiajcie Go

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem
On sam stworzył nas
Jesteśmy jego ludem
Jesteśmy Jego własnością

W jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
Wśród hymnów w jego przedsionki
Błogosławcie imię Jego
Chwalcie Pana dziś

Albowiem dobry jest Pan
Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan
Jego wielkość przez pokolenia

CHLEBIE NAJCICHSZY
http://www.wmu.pl/piesni/...a05_piesn04.htm

Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moja ciemność

Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom

A ułomki chleba, które zostaną
A ułomki chleba, które zostaną
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód

Dodał: Mariano-Italiano

Bo góry mogą ustąpić
Bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać. /2x

Ale Miłość Moja, Miłość Moja
nigdy nie odstąpi od Ciebie
-mówi Pan

Dodał: Shreku

Kocham, więc nie muszę się bać!
zabierz mój strach, zabierz mój strach, zabierz mój strach...!!

Dodała: Agata

Gdy na morzu wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest
Gdy na morzu wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest
On za rękę trzyma mnie
Łódka nie kołysze się
Gdy na morzu wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest

Dodała: Anka

Chwalę Cię Panie całym sercem
Opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła
Cieszyć się będę i radować Tobą
Psalm będę śpiewał na cześć Twego Imienia
o Najwyższy, o Najwyższy
o Najwyższy, o Najwyższy

Dodała: Anka

Jak piękne jest mieszkanie Twe, o Wszechmogący
bo dusza ma za Tobą tęskni wciąż.
Tu serce me szczęśliwe jest w Twej obecności,
więc śpiewam Ci w cieniu skrzydeł Twych.

ref. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych,
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym,
Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych,
niż tysiąc innych!

O pozwól mi oglądać dziś Twoje piękno
i znaleźć Cię w miejscu chwały Twej! (x2)

ref. Lepszy jeden dzień...

Me serce woła wciąż do Ciebie Boże mój,
Twój Duch jest wodą duszy mej.
Smakować Ciebie chcę,
przyjdź znowu, pragnę Cię.
Podchodzę blisko tak,
podchodzę blisko tak...

Dodała: Anka

Jesteś blisko mnie

Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym
Kocham kroki Twe , wiem jak pukasz do drzwi
Przychodzisz jak ciepły wiatr, otwieram się i czuję znów, że...

Twoja Miłość jak ciepły deszcz. Twoja Miłość jak morze gwiazd za dnia.
Twoja Miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.

Dodał: Shreku

kiedy cichnie gwar, wszystko kończy się...
wtedy szukam Cię
chce Ci przynieść coś, co wartościowe jest
chcę ucieszyć Cię...

chcę dać Ci więcej niż pieśń,
bo wiem, że śpiew nie jest tym
czego ode mnie chcesz,
Ty patrzysz głębiej niż my,
mimo pozoru spraw
Ty patrzysz w duszę mą...

powracam znowu, by wielbić Ciebie
by wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż,
przepraszam Ciebie za moje grzechy
by wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż...

Dodała: Agata;)

PROWADŹ MNIE

Nie chcę więcej by
Życiem moim żądził grzech co dnia
Co złe z mego serca wyrzuć dziś
Pragnę uwielbiać imię Twe

Prowadź mnie co dnia, wciąż wyżej i wyżej
Prowadź mnie Panie mój wyżej wciąż
Prowadż mnie z dnia na dzień wciąż wyżej i wyżej
Chcę kiedyś zobaczyć Twoją twarz....

Dodała: Ewcia b-n

nie ma za trudnych spraw nie ma zbyt błachych tez
dla Ciebie Panie Ty przeciez wszystko wiesz
każdą potrzebe znasz słyszysz mój śmiech i płacz
dla Ciebie Panie to przeciez ważne jest


ref:
ja wiem , ze wszystko jest możliwe ,
ze nie ma rzeczy bez znaczenia
dlatego modlę sie do Ciebie dobry Panie
I wiem , ze zanim powiem słowo
Ty Boże znasz już całe zdanie
uwielbiam Cie
Twoja wola niech się stanie...

Dodała: Huszczusia

Pan jest moim Pasterzem
niczego mi nie braknie
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach
choćbym nawet szedł ciemna doliną
zła sie nie ulękne
boś Ty ze mną

laj, laj, laj, laj i JOŁ /x2

Dodała: Huszczusia

Goniły mnie rydwany Faraona
To nie sen to nie gra komputerowa
Sam tego wojska nigdy nie pokonam
To nie sen to nie gra komputerowa
A ja nie tracę nadziei
Wierzę, że wojna w pokój się zamieni
A ja nie tracę nadziei
Wierzę, że smutek w radość się zamieni

Słońce wychodzi zza chmury
Zobacz jak
A pomoc przychodzi z góry
Zobacz jak
Cuda, cuda, cuda

******
I wersja specjalna dla grupy biało-niebieskiej i grupy złotej ;)

Goniły mnie świnki z Romanowa
To nie sen to nie gra komputerowa
Sam tego bydła nigdy nie pokonam
To nie sen to nie gra komputerowa
A ja nie tracę nadziei
Wierzę, że świnka w obiad się zamieni
A ja nie tracę nadziei
Wierzę, że świnka w obiad się zamieni

Rzeźnik wychodzi zza góry
Zobacz jak
Siekiera spada z góry
Zobacz jak
Będzie, będzie obiad

Dodała: Anka

kiedy przede mną straszna głębina
Boże Ty o mnie nie zapominasz
kto Tobie patrzy prosto w oczy
ten się nie boi do wody skoczyć

hallelu Jah hallelu Jah hallelu !
hallelu Jah hallelu
hallelu Jah hallelu Jah hallelu !
hallelu Jah hallelu
halle halle
halle hallelu Jah
halle halle
halle hallelu Jah
halle halle
halle hallelu Jah
halle halle
halle hallelu Jah

i mogą starsi i mogą młodzi
razem z Tobą po wodzie chodzić
nic nam nie zrobi woda głęboka
Jezus - Ratownik nas kocha

hallelu Jah ...

kto tobie patrzy prosto w oczy
ten się nie boi do wody skoczyć
nic nam nie zrobi woda głęboka
Jezus - Ratownik nas kocha

hallelu Jah

Dodał: Shreku

Śpiewajmy radośnie

Śpiewajmy radośnie naszemu Bogu- bo On sam jest Panem
Głośmy Jego święte imię- bo On sam jest Panem
Głośmy narodom Jego dzieła- bo On sam jest Panem
Z dziękczynieniem przyjdżmy przed Jego tron- on Panem jest!

Oddajmy chwałę Królowi nad królami
Oddajmy cześć, Temu który pierwszy jest
Chwałę- On Panem jest naszego zbawienia
Potężny, święty Bóg...

Dodała: Ewcia b-n

Pędzimy pędzimy, niczym błyskawica
Hej, to biało-czerwona idzie śpiewem świat zachwyca.
Hej, to biało-niebieska idzie śpiewem świat zachwyca.

Dodał: Shreku, Poprawiała: Anka

"On i ja - On jest moim Bogiem,
On i ja - każdemu to powiem,
On i ja - On jest taki dobry
On i ja - świat jest z nim cudowny..."

Dodała: Agata;)

I to jest właśnie to, o co chodzi
To kapiatlna sprawa, bombowa
To fantastyczna rzecz, fenomenalna
Dobrze nam razem jest, ze sobą

Tej piosenki nauczył nas ksiądz z grupy czerwonej podczas konferencji

Dodała:Virginka

 1. W Kanie jest wesele, gości pełna sala
  wino, dobre wino dusze im rozpala.
  Przyszła tam Maryja, Jezus też się zjawił
  piękny prezent ślubny swoim przyjściem sprawił.

ref. Wina, zabrakło wina!
Czyja to wina, że nie ma wina?

 1. Gospodarze siedzą smutni, zatrwożeni;
  goście patrzą na nich trochę zadziwieni.
  Gdzieś odeszła radość; skąd to zamieszanie?
  Wreszcie zobaczyli - pusto w każdym dzbanie!
 2. Maryja stroskana podeszła do Syna;
  powiedziała cicho: Nie mają już wina!
  Gdy popatrzył na nią, wszystko już wiedziała;
  sługom Jego wolę pełnić nakazała.
 3. Stało tam sześć stągwi z kamienia zrobionych,
  Żydom do oczyszczeń prawem przeznaczonych.
  Jezus rzekł do służby: Wody w nie nabierzcie,
  potem zaczerpnijcie, staroście zanieście!
 4. Starosta skosztował wielce zadziwiony,
  że na koniec taki napój zostawiony.
  Słudzy zrozumieli, że cud stał się wielki,
  usta otworzyli, z wrażenia umilkli.

ref. Wina, skąd tyle wina?!
To ci nowina, że tyle wina!

 1. Taki na początek Jezus znak uczynił,
  że zwyczajną wodę w wino im zamienił.
  Uczniowie Jezusa, którzy też tam byli,
  w Syna uwierzyli i Boga chwalili!

odała: Anka